شرکـت خـاور چـای نـوش یکی از وارد کـنندگـان مـهـم در عــرصه صنعت چای در خاورمیانه بشمار می رود.

این شرکت به شمـاره ثبت 320251 در تهران به مدیریت آقـای محمد عـلی موسـایی داریان که خـود دارای بیش از 30 سـال تجربه در در زمینه کـنترل کیفی، چـای شناسی و بسته بندی چای فعالیت داشته، تجارت و خدمـات خود را در این زمینه با برندهای: الگانس و خاور با مرغوبترین و بهترین چای هـای دنیا در سال 1370 رسما آغـاز نمود و اخـیرا با بـرنـد دیگری نـیـز بنـام نـهنـگ شـروع به کـار نموده است که این بـرنـدها نیز در سطح کشورهـای سریـلانکـا و هـنـدوستـان بـنـام این شرکـت ثبت تجـاری شـده است و این شرکت در نظر دارد برندهای مذکور خود را به ثبت جهانی نیز برساند ...

ادامه مطلب

محصولات خاور چای نوش

محصولات و برندهای معروف ما: چای الگانس، چای خاور، چای نهنگ